1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (216 votes, average: 5.00 out of 5)

Loading...
Published on: July 10, 2010 - 8:00 PM

TUHAN dalam Budaya JAWA

Di dalam Budaya Jawa, juga memiliki banyak sebutan nama TUHAN sesuai dengan KekuasaanNYA. Pada dasarnya, Orang Jawa sejak dari Leluhurnya sudah menyembah hanya kepada TUHAN YANG MAHA ESA. Dan TUHAN ini pun memiliki banyak sebutan NamaNYA.

Sapa kang dadi sesembahane Manungsa Jawa? (Siapa yang menjadi sesembahan Manusia Jawa?)

Manungsa Jawa manembah marang Gusti Kang Maha Tunggal, ateges amung siji sesembahane. Nanging Gusti uga kasebut kaya dene daya panguwasane. Mula yen ora mangerteni, Gustine dianggape akeh. Nanging sejatine ya amung sawiji.

(Manusia Jawa menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, sesembahannya hanya satu Tuhan. Namun, Tuhan juga disebut sesuai dengan daya dan kuasanya. Maka bagi yang tidak tahu, orang Jawa dianggap menyembah kepada banyak Tuhan. Padahal sejatinya hanya Tuhan Yang Maha Esa sesembahannya.)

Banjur Gusti mungguhe Wong Jawa iku sapa wae? (Lalu siapakah sesebutan Tuhannya orang Jawa itu?)

Sesebutane Gusti sesembahane Wong Jawa (Penyebutan Nama Tuhan bagi Orang Jawa):

  • Gusti Sang Hyang Widi, minangka Gusti ingkang nyebar wiji utawa urip. (Tuhan yang menciptakan benih atau menciptakan kehidupan.)
  • Gusti ingkang Maha Agung, minangka Gusti kang paring kanugrahan kahanan kang Agung. (Tuhan Yang Maha Agung, merupakan Tuhan yang memberikan anugerah keadaan yang Agung.)
  • Gusti ingkang Maha Suci, minangka Gusti kang ora hanandang luput, lan paring pangapura marang sakehing leluputing titah. (Tuhan Yang Maha Suci, merupakan Tuhan yang tidak pernah melakukan kesalahan, dan tempat permohonan ampun untuk semua kesalahan yang dilakukan oleh manusia.)
  • Gusti ingkang Maha Welas lan Maha Asih, minangka Gusti kang paring welas lan asih dateng titahing Gusti. (Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, merupakan Tuhan yang memberikan kasih sayangnya untuk makhluk-Nya.)
  • Gusti ingkang Murbeng Dumadi, minangka Gusti kang nyipta sakabehing kang dumadi ing jagat raya. (Tuhan Yang Maha Pencipta, merupakan Tuhan yang menciptakan semua kejadian yang terjadi di alam raya.)
  • Gusti ingkang Maha Luhur, minangka Gusti kang paring kaluhurane tumindak lan laku jantrane agesang. (Tuhan Yang Maha Luhur, merupakan Tuhan yang memberikan keluhuran bertindak dan berperilaku pada makhluk hidup.)
  • Gusti ingkang Maha Adil, minangka Gusti kang papane paring pengadilan marang sakabehing carita kang gumelar ing jagat. (Tuhan Yang Maha Adil, merupakan Tuhan yang memberikan keadilan kepada semua cerita yang digelar di alam semesta.)
  • Gusti ingkang Maha Wikan, minangka Gusti kang paring kawicaksanan. (Tuhan Yang Maha Bijaksana, merupakan Tuhan yang memberikan kebijaksanaan pada makhluk-Nya.)
  • Gusti Sang Hyang Jagat Giri Nata, minangka Gusti kang mernata marang gumelare jagat raya sak isine. (Tuhan Yang Menata Jagat, merupakan Tuhan yang memberikan tatanan terhadap semua yang terjadi di jagat raya seisinya.)

Banjur kepiye tata carane manembahe Wong Jawa? (Lalu Bagaimana tata cara menyembahnya orang Jawa?)

Wong Jowo manembah ono 3 sembah, yaiku (1) yen sembahe luwih duwur tinimbang plarapan ateges manembah dening Gusti Kang Moho Kuwoso; (2) Yen sembahe ono ing plarapan ateges ngormati marang ratu, guru, leluhur, lan kang dianggap darbeni kaluhuran langkung inggil; (3) yen sembah ono ing dodo ateges, ngormati sapodo podoning titah koyo dene manungso kalawan manungso, bongso alus, sato kewan, lan wit-witan.

(Orang Jawa menyembah ada 3 sembah, yaitu (1) sembah lebih atas dari tengah keningnya, bertanda sembah untuk yang mahakuasa; (2) sembah pas di kening maksudnya menghormati raja, guru, leluhur, dan yang dianggap lebih tinggi keluhurannya; (3) sembah di dada untuk menghormati sesama titah, seperti manusia yang lain, bangsa halus/gaib, hewan, dan tumbuh-tumbuhan.)

Mulo yen wong Jowo nyembah iku, ojo dianggep yen sesembahane iku akeh. Nganti watu lan kayu wae kok ugo disembah. Nanging sejatine wong Jowo iku darbeni roso kang sejati kang kudu kinormati wiwit Gusti nganti titah kang kalungguhane ono sak ngisore derajate manungso. Mulo wong Jowo iku sejati luhur bebudine.

(Maka dari itu,  jika orang Jawa menyembah, jangan dianggap sesembahannya banyak, sampai dianggap batu dan kayu juga disembah. Padahal sebenarnya orang Jawa mempunyai rasa sejati yang harus menghormati mulai dari Tuhan Yang Maha Kuasa sampai dengan titah yang tempat dan derajatnya di bawah manusia. Maka sebenarnya orang jawa adalah luhur budinya.)

Manungso iku yo manunggale roso, dumadine roso bumi, roso geni, roso angin, roso banyu, kang dadekake manungso duweni roso pangroso kang utomo, ononing budi lan karso yoiku tumindak utomo lan nalaring kang wening kanggo tumindak

(Manusia adalah manunggal rasa, yaitu rasa bumi, api, angin, air, yang menjadikan manusia mempunyai rasa dan perasaan yang utama, dan adanya budi karsa, yaitu tindakan utama karena penalaran dalam keheningan berpikir untuk bertindak.)

Manungso Jowo yen maneges utowo manembah mring ngersane Gusti bebarengan kalawan sakebehing jiwo anggane, yektinipun Rogo, Roso, Cipto, Sukmo, lan Uripun dipun ajak sesarengan manembah mring ngresane Gusti kang Murbeng Dumadi, amargo manungso iku darbeni badan kasar kang kasating moto lan badan alus kang ono ing jagating gaibing manungso.

(Manusia Jawa jika maneges atau manembah kepada Tuhan bersamaan dengan segenap jiwa raganya, yaitu raga, rasa, cipta, sukma, hidupnya, diajak bersamaanmanembah kepada Tuhan Sang Pencipta, karena manusia itu mempunyai badan kasar yang tampak mata dan badan halus yang ada dalam gaib setiap diri manusia.)

Mulo iku yen manungso Jowo lagi manembah agawe toto coro semedi utowo meneng. Kang koyo mangkono iku nglerepake sakabehing rosone, koyo dene roso kang isine sarwo kapinginan kudu lerep lan manembah mring Gusti. Ciptoning pikir ugo dilerepake, tan ono kang dipikire kajobo amung memujo lan manembah mring ngersane Gusti. Sukmo badan aluse lan urip kang mobah musike manungso ugo diajak manembah mring Gusti kang Akaryo Jagat.

(Maka dari itu, manusia Jawa jika lagi manembah dengan tata cara semedi atau berdiam. Dengan sikap seperti itu mengendapkan semua rasa yang isinya adalah keinginan duniawi dan menenangkan pikiran. Pikiran yang hening tersebut untuk manembah kepada Tuhan, sukma dan hidupnya yang menjalankan kehidupan manusia juga diajak manembah kepada Tuhan Sang Pencipta Alam.)

Panjenengan sedoyo sampun ngajak jagat pribadinipun nopo dereng yen manembah? Utowo panjenengan namung ngajak sanesipun anggenipun manembah? Nangning lali marang urip lan jagat pribadinipun manungso? (Saudara semua apakah sudah mengajak jagat pribadi anda ketika manembah? Atau saudara semua hanya mengajak yang lain ketika manembah? Tetapi lupa akan hidup anda sendiri dan jagat pribadi manusia anda?)

Wong Jowo wus mangerteni yen Gusti iku alus, tan kasat ing moto. Gusti ugo mangerteni opo kang disesuwun sak jroning bathin. Mulo yen wong Jowo manembah lan meminto nugrahaning Gusti hamung ngeningke ciptone supoyo dumadi kang dikarepake. Yen wong Jowo manembah ora ono agawe coro kudu kentar kentur, amargo yen koyo mangkono dilakoni ateges ora biso wening pikire, panyuwunan amung mandes ono sakjroning lati, panyuwunan ora mandes sajroning bathin.

(Manusia Jawa sudah mengerti bahwa Tuhan itu adalah Dzat yang halus yang tak tampak oleh penglihatan mata. Tuhan juga mengerti apa yang diminta dalam batin. Sebab itu, orang jawa manembah dan memohon kepada Tuhan dengan mengheningkan ciptanya supaya terjadi keiinginannya. Orang Jawa ketika manembah tidak memakai cara dengan suara yang keras atau teriakan, karena jika hal itu dilakukan maka tidaklah ada keheningan dalam pikiran, permohonan hanya sampai di perkataan saja, permohonan tidak sampai dengan dalam lubuk hati.)

Wong Jowo yen maneges marang Gusti ora kudu wong liyane mangerteni, ora kudu dikatonake yen lagi maneges utowo manembah, manembah iku miturut wong jowo minongko jejibahan wajib kang kudu dilakoni minongko titah kang dicipto dening Gusti mulo kudu tansah manembah, yen manembah tanpo pamprih, ora kudu yen manembah iku njaluk sesuleh utowo kudu oleh ganjaran, amargo wong jowo wus mangerteni yen Gusti wus paring kanugrahan kang tanpo utomo marang jalmo manungso.

(Orang Jawa jika maneges atau manembah kepada Tuhan tidak harus orang lain tahu. Tidak harus ditunjukkan ketika sedang manembah kepada Tuhan. Manembah kepada Tuhan itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan setiap titah atau ciptaan Tuhan. Manembah adalah kewajiban titah kepada Tuhannya yang telah menciptakannya, manembah kepada Tuhan tidak ada pamrih, dan manembah kepada Tuhan tidak meminta imbalan atau ganjaran apa pun, karena orang Jawa mengerti bahwa anugerah Tuhan yang tiada taranya sudah diberikan kepada manusia.)

Nugroho kang diterimo koyo dene, ambengan kang dadeake uripe manungso, pikiran, rogo kang kang jangkep, seger kewarasan, lan urip dadi manungso minongko kasampurnaning urip munggihe titahe Gusti. (Anugerah yang diterima seperti napas yang menjadikan hidupnya manusia, pikiran, raga yang sempurna, sehat dan waras, hidup menjadi manusia merupakan kesempurnaan hidup menjadi ciptaan Tuhan.)

Wong Jowo yen manembah mring ngersane Gusti amung meneng wae yoiku semedi, ora kudu polah, ora kudu obah rogone, iku merlambangke yen wong jowo sejatine wus meneping bathin lan tumindak, ora ngemungake manembahe rogo, nanging ngemungake manekunge manembahe jiwone.

(Orang Jawa jika manembah kepada Tuhan hanya bersikap diam, yaitu semedi, tidak harus bergerak, tidak harus melakukan rangkaian gerakan badan. Ini melambangkan bahwa orang Jawa sudah fokus atau menyatu dengan batinnya atau jiwanya, sehingga tidak hanya manembah di raga saja, tetapi sudah manembah bersama badan halusnya atau jiwanya.)

Kapan wong Jowo iku manembahe mring Gusti? (Kapan manusia Jawa itu manembah kepada Tuhan?)

Manungso Jowo manembah yen mleteke sresenge ateges jagat wus rahino, melu lingsire jagat padang, banjur ono ing awan yen jagat wus padang jingglang, banjur angslupe suryo pratondo lumebu jagate wengi, banjur ing tengahing ratri rikolo sirep kayon, godong kayu datan obah, kutu kutu walang atogo datan lumampah, sato kewan ugo sami nenuwun lan manembah marang Gusti, sarto saben napas nupuse wong jowo yo iku panembahane ugo mring ngersane Gusti minongko lakune manungso utomo supoyo tansah eling lan nindakake bebudi kang utomo.

(Manusia Jawa manembah ketika matahari mulai terbit, merupakan pertanda alam sudah berganti menjadi alam  yang terang atau siang. Lalu tengah hari ketika matahari sudah di puncaknya. Lalu sore hari ketika matahari mulai tenggelam, merupakan pertanda masuknya jagat malam atau gelap. Dan, tengah malam ketika daun dan pepohonan sudah tidak bergerak, hewan kutu-kutu, serangga tidak ada yang bergerak, hewan sedang memohon dan manembah kepada Tuhan. Serta pada setiap keluar masuknya napas, manusia Jawa jugamanembah kepada Tuhan sebagai laku hidup manusia utama supaya selalu ingat dan menjalankan budi pekerti yang luhur.)

Wong Jowo yen manembah kok gedug lemah kaping telu iku opo tujuane? Gek mengko yen salah gedug lemahe pas ono lenge semut, banjur semute sing mudal kabeh, hehehe.(Orang Jawa jika manembah kok pakai menghentakkan kakinya 3 kali ke bumi, apa tujuannya? Ntar jangan-jangan jika salah pas gedug tanah ada lubang semut, malah semunya keluar semua, hehehe.)

Wong Jowo gedug lemah kaping telu iku mowo teges paring pawartos dumateng Gusti, ibu Bumi, Bopo Kuwoso ya angkoso royo, iku minongko pratondo yen manungso Jowo bekti marang Gusti kang wus paring gesange ing alam donyo, bekti marang bumi pertiwi kang wus dadi papane uripe, paring ulupawetu kang dadi bogane, lan bekti marang Bopo Kuwoso kang paring padange howo, kahanan jagate manungso.

(Orang Jawa gedug tanah 3 kali, artinya memberikan pertanda akan kekuasaan Tuhan, Ibu Bumi atau Ibu Pertiwi, Bopo Kuwoso atau langit semesta alam raya. Itu menjadi pertanda bahwa manusia Jawa juga berbakti kepada Tuhan yang telah menciptakannya dengan memberinya kehidupan di dunia, berbakti kepada ibu Bumi atau Ibu Pertiwi yang menjadi tempat hidupnya, memberikan segala sesuatu untuk sumber makanan untuk hidupnya, dan berbakti kepada Bopo Kuwoso atau langit alam semesta yang menjadi terangnya keadaan dan lingkungan alam semesta alam kehidupannya.)

Wong Jowo yen manembah kok senenge nganggo menyan lan dupo? Maksude iku opo? Opo yo ngundang demit? Opo yo demit iku senenge menyan lan dupo? Yen demit mau senenge menyan lan dupo mestine ora perlu ngenteni wong bakar menyan utowo dupo? Luwih becik demit mau morone ono papane kang dodolan menyan lan dupo.

(Orang Jawa iku kok senengnya manembah pakai dupa dan kemenyan ? Maksudnya itu untuk apa? Apa untuk mengundang demit? Apa demit itu senengnya kemenyan dan dupa? Jika demit itu senengnya menyan dan dupa maka perginya ke tempat yang jualan menyan dan dupa.

Wong Jowo iku senengane agawe dupo lan menyan amargo gondone kang arum lan wangi supoyo ngantarikso nglantarke sakabehing panjongkone dumateng ngersane Gusti. Ono opo kok kudu dupo lan kemenyan? Sejati kang gondone wangi ugo biso kaaturake kagem panyuwunan. Contone yen ora ono menyan biso gawe gondone panganan lan gondone kembang. Amargo wong Jowo duweni kapitayan, yen Gusti iku alus kahanane, mulo gondo kang wangi kang cepet anggone ngalarapake panyuwunan biso enggal katarimo dening Gusti.

(Manusia Jawa itu senang pakai dupa dan kemenyan karena meyakini dengan harumnya wewangian bisa menghantarkan semua permohonan kepada Tuhan. Kenapa kok harus dupa dan kemenyan? Sebenarnya semua yang berbau bisa dihaturkan untuk melakukan permohonan kepada Tuhan, seperti bau harum dari makanan dan bunga. Hal ini merupakan kepercayaan orang jawa, jika Tuhan itu halus keadaannya, maka harumnya wewangian yang paling cepat menghantarkan permintaan bisa segera terlaksana oleh Tuhan.)

Sejatine iku mau ugo perlambang, yen wong jowo iku kudu tansah gondo wangi, kang ateges wangi lan arum totowicorone, patrap tingkah lakune, kang dadeake arume asmone, arume kahanan, kanti luhuring bebudine, mulo sakabehing panjongkone Gusti bakal ngudaneni.

(Sejatinya itu adalah perlambang bahwa orang Jawa itu harus selalu berbau harum dan wangi dalam setiap perkataannya, perbuatannya, yang menjadikan namanya jadi harus, keadaannya jadi harum, dengan keluhuran budinya, maka semua keinginannya Tuhan akan mewujudkannya.)

Onone kembang rikolo panyuwunan, kang mowo teges, kembang iku gondone wangi. Yen wus kembang bakal dumadi woh-wohan, iku merlambangake kanti panyuwunan kang utomo lan dileksanake lumaku kang luhur bakal kantuk kanugrahan kang ugo luhur. Wong  kang nandur becik bakal ngunduh kahanan kang becik.

(Adanya bunga ketika permohonan yang artinya kembang itu adalah harum baunya. Jika sudah berbunga akan berbuah. Itu melambangkan permintaan yang utama dan dijalankan usahanya dengan keluhuran sifatnya, akan mendapatkan anugerah yang luhur pula. Orang yang menanam kebaikan pasti akan menuai kebaikan.)

Onone sesaji rikolo panyuwunan, minongko ujude panyuwunan kang mowo perlambang supoyo kang dijongko biso tumeko, contone sesaji cok bakal, kang maksud supoyo kahanan yang becik nganti tumekane cikal bakal sak run maturun maturune, ateges ora amung nyenyuwunake kanggo awake dewe, nanging ugo run temurune.

(Adanya sesaji permohonan merupakan perwujudan yang melambangkan apa yang diinginkan bisa terlaksana, contohnya sesaji “Cok Bakal” yang maksudnya supaya terciptanya keadaan yang baik hingga ke cikal bakal anak cucu keturunannya, yang artinya tidak hanya melakukan permohonan untuk dirinya sendiri tetapi sampai keturunannya semua.)

Onone slametan, koyo dene isine slametan yoiku tumpeng kang mowo teges sembah utowo manembah mring ngersane Gusti, godong kangkung supoyo jinangkung, godong bayem supoyo ayem tentrem, capar utowo ganteng supoyo nurunake wiji kang utomo, lan sak pnunggalane, kabeh mau minongko ujude ngaturake sembah suungkem bekti marang Gusti lan jagat gumelar sak isine, ing kono mengku karep wong jowo lumakune ora amung ono ing lati nanging kudu dilakoni lan dinyataake.

(Adanya selamatan seperti adanya tumpeng yang artinya sebagai sembah atau manembah kepada Tuhan, daun kangkung supaya jinangkung atau mendapatkan perlindungan dari Tuhan, daun bayam supaya hidupnya tenteram damai, capar atau toge supaya bisa menurunkan biji atau keturunan yang utama, atau murid yang utama, atau benih kebaikan, dalam hal ini ada tujuan bahwa orang jawa dalam menjalani kehidupannya tidak hanya diucapkan saja, tetapi dijalani dan dinyatakan.)

Banjur boso opo kang digunakake wong Jowo yen manembah mring Gusti? Wong Jowo wus mangerteni yen sejatine Gusti iku mangerteni sakabehing bosone titahe, ateges toto jalmo kang maneko warno, suarane sato kewan, ebahe wit-witan, lan obahing howone lelembut kang mowo teges mowo suasono, biso dimangerteni dening Gusti kang Akaryo Jagat. Mulo sejati panuwunan lan panembahan marang ngersane Gusti iku gumantung ing krenteging bathin, cipto ning pikir, Gusti wus mangerteni, mulo boso opo wae, sinaoso ora diocapake, sinaoso tanpo wicoro, tanpo boso, hamung ciptoning ati, Gusti wus mangerteni.

(Lalu bahasa apa yang digunakan orang Jawa jika menyembah kepada Tuhan? Orang Jawa sudah mengerti jika Tuhan itu mengerti bahasa semua ciptaannya. Bahasa manusia, suara hewan, geraknya tumbuh-tumbuhan, dan bergeraknya hawa dari bangsa halus yang mempunyai makna suatu keadaan bisa dimengerti oleh Tuhan yang menciptakan Alam Semesta. Maka sejatinya permohonan dan penyembahan kepada Tuhan itu tergantung dari kemauan batin, cipta pikirannya, Tuhan sudah mengerti. Maka bahasa apa saja, meskipun tidak diucapkan, tidak berkata, tanpa bahasa, hanya cipta hati, Tuhan sudah mengerti.)

Wong Jowo ugo duweni adat yen dino kang dianggep becik mungguhe uripe banjur duweni tirakatan kanggo manembah lan laku utomo supoyo luwih becik anggone tumindak lan kasembadan sakabehing panjangkane kanthi gangsar kalir nir ing sambikolo. Dino kang utomo mau akeh jumlahe lan miturut kapitayane manungso kang nglakoni, mulo ora ono patokan kang gumathok, amargo saben siji wong duweni wayah lair dan dino kelairan kang bedo, mulo biso mbedaake dino kang penting  mungguhe pribadine manungso miturut dino laire. Amargo dino lair mau mowo teges dino kabegjane manungso.

(Orang Jawa memiliki adat jika ada hari yang dianggap baik untuk hidupnya, lalu mempunyai tirakatan untuk menyembah dan berlaku utama supaya lebih baik dalam menjalani kehidupannya dan terlaksana apa yang diinginkannya dengan lancar, terhindar dari semua marabahaya. Hari yang utama banyak sekali jumlahnya, dan menurut kepercayaan manusia yang menjalani kehidupannya, maka tidak ada patokan yang pasti, karena semua tergantung sesuai waktu dan hari kelahiran yang berbeda-beda, maka dibedakan pula hari penting menurut pribadi manusia itu dengan hari lahirnya. Karena hari lahir merupakan hari kejayaan manusia.)

Banjur tirakatane wong Jowo opo wae? Tirakate wong Jowo koyo laku poso ngeblas, mutih, ngrowot, ngidang, ngalong, mbisu, melek, dono weweh, sejatine lelaku kabeh mau hamung kanggo meneping rosone, dumadi ciptone, lan utama tembunge lan tumindake.

Lalu tirakatnya orang Jawa apa aja? Tirakatnya orang Jawa seperti puasa makan dan minum, makan nasi putih, ngrowot, makan makanan seperti kijang, berlaku seperti kalong, berlaku diam, harus terjaga tidak boleh tidur, memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, sejatinya semua itu untuk mengendapkan hawa nafsu dari rasa, menjadikan ciptanya dan utamanya perkataan dan bertindak.

Lelaku ngeblas mowo teges ora mangan lan ora ngombe wiwit sore nganti sore maneh, ateges 24 jam, poso mutih ateges hamung mangan sego putih lan banyu putih, ora gawe uyah, ojo kang kabeh kang rupo putih kalebu lelaku mutih, contone pakaine kudu putih, susu ugo putih banjur ngombene gawe susu, lumaku ngrowot hamung mangan woh-wohan, polo kependem lan polo gumandul, ora dikaperangake mangan sego lan sakabehing panganan kang dumadi soko sato kewan, lumaku ngidang amung mangan godong-godongan, lumaku ngalong amung mangan woh-wohan, sing luwih gegirisi maneh yen turu kudu ing ngisor sirahe, contone koyo kede ilmune Resi Subali rikolo kanthuk doyone aji poncosonyo, lumaku mbisu amung meneng wae ora oleh ngomong supoyo meneping rosone lan biso ngendiko kang mowo waton ing tembe mburine, lelaku melek kang ora turu, supoyo tansah eling mring ngersane Gustine, lan wening ciptane, lelaku dono weweh paring sesulih marang wong liyo kang mbutuhake, sejatine luwih utomo ora paring dono weweh hamung awujud panganan utowo duit, nanging bisoo paring dono wewehing ngelmu, dono weweh penggawean.

(Lelaku atau melakukan puasa ngeblas adalah tidak makan dan minum selama 24 jam dari sore sampai sore lagi pada hari berikutnya. Puasa mutih maksudnya hanya makan dan minum dengan nasi putih dan air putih saja. Jangan dianggap semua yang putih termasuk puasa mutih, contohnya menggunakan pakaian yang putih, susu juga berwarna putih, lalu minumnya pakai susu, itu tidak termasuk puasa mutih. Puasa ngrowot hanya makan buah-buahan, hasil tanaman yang terpendam di dalam tanah atau yang menggantung di pepohonan, tidak boleh makan nasi, tidak boleh makan hasil dari hewani, seperti telur, susu, dan daging. Puasa ngidang atau berlaku seperti kijang, hanya diperbolehkan makan tumbuh-tumbuhan. Puasa ngalong atau berlaku seperti kalong, hanya diperbolehkan makan buah-buahan, yang lebih ekstrem lagi zaman dulu tidur seperti kalong, kepalanya ada di bawah, seperti lumakunya Resi Subali ketika mendapatkan ajian pancasonya. Lumaku mbisu untuk mengendapkan rasa supaya besoknya setiap perkataannya mengandung makna yang baik. Lelaku melek atau terjaga, supaya selalu ingat kepada Tuhan sehingga lebih hening cipta pikirannya. Lelaku dono weweh, yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain, yang lebih utama lagi bukan hanya sekadar memberikan makanan atau uang kepada yang membutuhkan, tetapi memberikan ilmu yang bermanfaat, memberikan pekerjaan.)

Ono jarene wong akeh yen posone wong Jowo iku nyikso rogo, opo bener koyo mangkono? (Ada yang bilang puasanya orang Jawa menyiksa badan, apa benar seperti itu?)

Wong Jowo lumaku ora hamung posoning rogo. Amargo yen amung posone rogo iku nora ono gunane, posone wong jowo ugo duweni wates koyo dene opo kang dikarepake. Yen poso kanggo tumuju kanggo kanuragan ateges sentosane rogo, koyo dene ora tedas tapak palune pande, sisane gurindo, utowo ilmu kebal ora ono liyo kudu asring naleni ususe utowo kudu gelem poso kang suwe, amargo hamung iku tetukone kang supoyo biso nduweni kanuragan, nanging iku wus dudu jamane lan sampurnaning rogo iku dudu sampurnaning urip.

(Orang Jawa jika puasa tidak hanya puasa badan, karena hanya puasa badan saja maka tidak ada gunanya. Puasanya orang Jawa ada batasannya, sesuai apa yang diinginkan. Jika puasanya untuk ilmu kanuragan, maksudnya untuk sentosanya tubuh, seperti tidak mempan senjata tajam dan peluru senapan, atau ilmu kebal, tidak ada lain harus sering puasa mengikat ususnya atau mautirakat puasa dengan jangka waktu yang lama, karena hanya itu jalan yang harus ditempuh untuk mendapatkan kekuatan tersebut. Namun, semua itu sudah bukan zamannya karena sempurnanya badan belum sempurnanya kehidupan.)

Lelaku tirakatan iku kudu tirakat rogone lan tirakat rosone, ing kono mowo teges, yen lelaku tirakat opo wae rogo ugo ditoto mangane ateges mangan koyo dene wektune poso kang wus ditentoake, opo kang dipangan diatur koyo dene kang wus dikarepake, lan turu ugo ditoto koyo dene wektu kang wus ditentoake, yen lagi miwiti poso, rogo kudu diwenehi ngerti, dikandani supoyo rogone manut koyo dene kang dikarepake lan enteng anggone tirakat, lan tutug anggone tirakat, lan biso kasembadan opo kang dijongko.

(Lelaku tirakatan harus tirakatnya raga dan rasanya. Artinya, dalam lelaku tirakat apa saja, raga harus diatur makannya. Maksudnya, makan sesuai dengan ketentuan waktu yang ditentukan, tidur juga harus diatur sesuai dengan waktu yang ditentukan. Saat memulai puasa, raga harus diberi tahu, diomongin, supaya raganya menurut sesuai yang kita inginkan, supaya ringan menjalankantirakatan, tuntas tirakatnya, tercapai apa yang diinginkan.)

Lelaku iku ora hamung rogone, ateges kudu biso meper howo nepsune, koyo dene nepsu bumi, ora oleh nduweni kepenginan mungguhe rupo panganan, ora oleh angkoro murko, ora dikaprengake yen wus tutug posone banjur kembul bujono kanthi kepenginan mangan kang sarwo enak, utowo mangan kang disenengi, opo maneh isih poso durung tutup posone wus nyiapake opo kang dipangan, wus ngangen opo kang arep dipangan sakwise tutup posone, kang koyo ngono mau isih urung sampurna posone, iku mau isih poso rogone wae.

(Lelaku puasa itu tidak hanya puasa badannya, maksudnya harus bisa menahan hawa nafsunya, seperti nafsu dari unsur bumi didalam tubuh manusia, tidak boleh mempunyai keinginan yang berhubungan dengan makanan, tidak boleh bersifat angkara murka, tidak diperkenankan melakukan pesta setelah selesai puasanya dengan memakan makanan yang enak-enak yang sudah dipersiapkan atau dipikirkan dalam puasa, apa lagi puasanya belum selesai sudah menyiapkan makanan yang akan dimakan, sudah membayangkan makanan enak yang akan dimakan, padahal masih puasa, hal itu belum sempurna puasanya, itu hanya puasa badannya saja.)

Lelaku iku kudu meper nepsu soko geni, ateges ora oleh nesu, muring-muring, mentungi wong liyane, kudu biso meper nefsu angin kang agawe sipat males, ngantuk, lan ora tumandang gawe, ora oleh ngumbar sipate banyu kang nglambyaring pamikir, kang ngangen-ngangen kahanan kang ora sak mestine, contone lagi poso ngeling-ngeling pacare, iku ora dikaprengake.

(Lelaku itu harus bisa menahan hawa nafsu dari unsur api, tidak boleh ngambek, marah-marah, memukuli orang lain. Harus bisa mengendalikan nafsu dari unsur angin, seperti malas, ngantuk, tidak mau bekerja sebagaimana mestinya karena puasa. Tidak boleh mengumbar nafsu dari unsur air, seperti memikirkan hal yang tidak semestinya. Ketika puasa malah membayangkan pacarnya, itu tidak diperbolehkan.

Opo yen wong Jowo poso iku liyane ugo ken melu poso? Kabeh wong kong ngormati anggone poso? (Apakah jika orang Jawa puasa, yang lainnya suruh ikut puasa? Atau semua orang suruh menghormati ketika dirinya puasa?)

Yen wong Jowo poso iku ora njaluk wong liyone kudu poso, ora njaluk wong liyane ngormati anggone poso, ora nglarang wong liyane mangan nang sandinge, amargo poso mau ono ing diri pribadine, ora ono ing diri pribadine wong liyo, mulo wong jowo iku luwih ngerti ing pamikir, luwih tumoto ing laku, ora tumindak ampyak awur-awur, opo maneh yen lagi nedeng-nedenge lelaku, sakabehing klimah lan tumindak tansah anuju prono marang kautaman, lan ciptoning pikir kudu tansah wening, memujo mring Gusti kang Murbeng Dumadi.

Jika orang Jawa puasa tidak minta orang lain ikut puasa, tidak minta orang lain menghormati dirinya puasa, tidak melarang orang lain makan di dekatnya. Puasa ada diri pribadi masing-masing, bukan pada diri orang lain. Oleh karena itu, orang Jawa lebih matang dalam pikirannya, lebih tertata sikapnya, tidak melakukan tindakan yangngawur. Apa lagi ketika lagi puasa, orang Jawa ketika berbicara dan bertindak selalu mengacu ke perbuatan yang utama, dan cipta pikirannya yang jernih dan hening, selalu memuja kepada Tuhan Sang Maha Pencipta.

Banjur agomone wong Jowo iku opo? Kitab opo? Lan tujuane anggone nglakoni kabecikan iku opo? (Lalu apa agama orang Jawa? Kitabnya apa? Dan tujuan menjalani kebaikan itu apa?)

Ono caritone leluhure wong Jowo iku gawe ageman “Budo Wiwenang” tegese Budo iku yo Budi kang luhur utowo dharmo kang utomo, mulo ono kang ngarani wong Jowo iku regemane “Agomo Budi”, mulo tembung Budo ing kono bedo karo kang dimaksud Budha utowo agomo Budha teko tanah manco, banjur Wiwenang ing kene mowo teges yen sejatine kanti budi kang luhur, dharmo kang utomo manungso wus kaparingan purbo waseso saking Gusti Sang Hyang Jagat Giri Noto anggone nglakoni sampurnane uripe lan gawe rahayu jagat gumelar sak isine.

Ada cerita dari leluhur tanah Jawa, bahwa orang Jawa menggunakan agama “Budo Wiwenang” yang artinya Budo adalah Budi yang luhur atau dharma yang utama. Ada yang bilang bahwa orang Jawa bepedoman kepapa “Agama Budi”. Sebab itu, kata Budo di sini berbeda dengan Budha atau agama Budha yang dari mancanegara. Lalu Wiwenang mempunyai arti bahwa dengan budi yang luhur dan dharma yang utama maka manusia sudah diberikan kekuasaan atau purba wasesa dari Tuhan Yang Mengatur Alam Semesta, untuk menjalankan sempurnanya kehidupan diri pribadinya dan alam semesta seisinya.

Ono ceritone pewayangan kang agung bab ceritone lelakon Bimo Sekti, rikolo semono Bimo diutus bopo guru durno anggone nggoleki ilmu kasampurnan yaiku tirto pawitro suci ing telenging samudro, tumekaning ing tengahing samudro sang Bimo Seno ketemu ulo gede kang gubet awake banjur ulo mau iso diperjoyo, banjur sang Bimo pikanthuk ilmu kasampurnaan wejanganipun saking Pikulun Sang Dewo Ruci, banjur kadadean mau diseksine jagat gumelar sak isine kanthi onone rasi lintang “Bimo Sekti” yaiku gambare Bimo rambute diore mujure ngalor ngetan lan Ulo Nogo kang nggubel awake buntute ngidul ngulon buntute, kang iso dideleng ing tengahing ratri, ing tengahing rasi lintang Bimo Sekti tamtu ono pedut tipis kang nglimputi, ateges kahanan iku dumadi ing tengahing samudro, ing kono Bimo kanthuk kaweruh yen tumuju ing kasampurnaning urip ora ono liyo yoiku Budi Kang Luhur, Dharmo kang Utomo.

(Ada cerita pewayangan yang agung mengenai Bima Sakti. Ketika itu, Bima diutus oleh Gurunya Pendeta Durna, supaya mencari ilmu kesempurnaan, yaitu air perwita suci di tengahnya samudra. Sesampainya di samudra sang Bima Sena bertemu dengan ular raksasa yang melilit tubuhnya. Ular itu berhasil dibunuhnya. Kemudian Bima mendapatkan wejangan ilmu kasampurnan dari Dewa Ruci. Kejadian tersebut disaksikan oleh alam semesta seisinya dengan diciptakannya rasi bintang “Bima Sakti”, yaitu gambarnya Bima dengan rambut terurai ke jagat timur laut dan ular naga yang melilitnya dengan ekor memanjang ke arah barat daya. Rasi bintang tersebut bisa disaksikan di tengah malam. Ada kabut tipis di tengahnya, yang berarti bahwa kejadian itu terjadi di tengah samudra. Di situ Bima mendapat pemahaman bahwa untuk menuju ke kesempurnaan hidup tiada lain adalah Budi pekerti yang luhur dan Dharma bakti yang utama.)

Wong duweni agomo iku supoyo duweni budi kang luhur, ojo agomo iku digunaake kanggo butuhe karepe dewe, golongan lan bolone, yen ngakune wus duwur kaweruhe bab agomo nanging kok isih nggeting marang wong kang bedo kapitayane, muspro anggone belajar tuntunane agomo, amargo jagat iku yo maneko warno, yen warno mau kon ijo kabeh utowo yen putih kabeh yo ora ono kang diarani warno pelangi kang endah.

(Manusia mempunyai agama agar memiliki budi pekerti yang luhur, maka agama jangan digunakan untuk kebutuhan pribadi golongan atau teman-temannya. Jika mengaku sudah tinggi ilmu agamanya, tetapi masih membenci manusia lain yang berbeda kepercayaan, maka tiada guna belajar tuntunan agama. Sebab, alam semesta itu beraneka ragam warna, jika warnanya hijau semua atau putih semua, maka tidak akan warna pelangi yang indah.

Kitabe wong Jowo iku apa? Jarene nyembah mring Gusti kok ora duweni kitab? (Kitabnya orang jawa itu apa? Katanya menyembah kepada Tuhan kok tidak punya kitab?)

Wong Jowo iku ora duweni kitab, nanging duweni sastro, yaiku kang diarani “ilmu pewayangan Sastro Jendro Hayuning Rat Pangruwating Diyu” (bukan nama paguyuban kepercayaan) ing kene mowo teges Sastro iku minongko pitutur utowo ilmu kaweruh bab urip, Jendro iku yo jiwo utowo badan aluse manungso, hayuning rat iku minongko kahanan kang rahayu, tentram , makmur lan sempurno, utamane marang jagat pribadine manungso, pangruwating diyu yoiku howo nefsu kang kudu dipeper, kapinginan kang kadang kolo ngemungake seneng nanging nalingsir soko angger-angere bebener lan reh kautaman.

(Orang Jawa itu tidak mempunyai kitab, tetapi mempunyai Sastra yaitu nasihat atau ilmu pengetahuan tentang kehidupan (Sastro Jendro Hayuning Rat Pangruwating Diyu). Jendro adalah jiwa atau badan halusnya manusia, hayuning rat adalah kondisi yang rahayu selamat, aman tenteram, makmur sejahtera, sempurna, terutama jagat pribadi manusia itu sendiri, pangruwating diyu atau menahan hawa nafsu yang kadang kala menimbulkan keinginan yang melenceng dari jalur kebenaran.)

Bener kang sejati iku mungguhe Gusti, yen mungguhe manungso durung mesti yen bener, mergo manungso siji lan sijine duweni karep lan tujuan kang bedo, mulo bener lan luput gumantung marang manungso kang nglakoni, kang wenang nyalahake lan mbenerake ugo amung Gusti, amargo opo kang dumadi ing jagat royo iki ugo amung Gusti kang nglakoake laku jantrane lumantaran titahe, mulo paugeran wong jowo anggone lumaku manembah mring Gustine dudu kitab, ora ono liyo yoiku Budi kang Luhur utowo kang utomo, amargo yen manungso nglakoake barang kang luput, sinaoso ora ono wong liyo kang mangerteni nanging, jiwone, bathine, ati ora iso diapusi, tamtu ono suworone ati “ sejatine kang koyo mangkono ora bener” nanging balik maneh iso meper nefsu opo ora.

(Benar yang sejati itu ada pada Tuhan, karena benar menurut manusia belum tentu benar yang sesungguhnya, karena manusia lainnya bisa mengatakan salah, sesuai dengan keinginan dan pamrih atau tujuan yang berbeda. Yang berhak menyalahkan benar dan salah juga hanya Tuhan. Karena apa yang terjadi di alam semesta ini hanya Tuhan yang  menjalankannya melalui titahnya. Makapaugeran orang Jawa untuk menyembah Tuhan bukanlah kitab, tetapi tiada lain adalah Budi yang luhur atau yang utama. Sebab, jika manusia menjalankan hal yang salah, meskipun orang lain tidak mengetahui, tetapi jiwanya, batinnya, atau hati kecilnya pasti tidak bisa dibohongi dan pasti ada suara hati “sebenarnya itu adalah hal yang tidak benar” tetapi kembali lagi akan kemampuan menahan hawa nafsunya.)

Wong Jowo duweni kaweruh urip yen jeneng siro manungso yo lumaku dumadi manungso, ateges gawe naluri uripe, contone yen kewan sapi naluri uripe mangan suket, wus biso milih,  yen kewan macan naluri uripe macat panganane daging, mulo kudu pinter anggone golek kewan kang kudu dimongso, kudu deleng kahanan, manungso ugo koyo mangkono, ora amung paugeran barang kang mati nanging kudu paugeran marang uripe manungso lan kahanane manungso, contone manungso iku duweni pamikir, biso nanting bener lan luput, yen wening pikire tantingane bakal becik kahanan mergo ora amung nanting kanti adedasar pamrih, yen miturut paugeran kautaman kliru ora bakal dibenerake kanti coro opo wae, kanggo pamrihe dewe.

RAHAYU…

Salam Luar Biasa Prima!

Wuryanano

Twitter: @Wuryanano

Owner SWASTIKA PRIMA Entrepreneur College

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (216 votes, average: 5.00 out of 5)

Loading...

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *